www.facebook.com/NaLotniskoLublin
koszyk Koszt: 0,00 zł Twój koszyk
logo-lotniskoOd dnia 1 lutego 2017 roku połączenia Port Lotniczy - Lublin oraz Lublin - Port Lotniczy nie będą wykonywane.logo bus
Zapraszamy do korzystania z naszych połączeń: TOMASZÓW LUBELSKI - ZAMOŚĆ - KRASNYSTAW - PORT LOTNICZY LUBLIN.
Informacja i rezerwacja: 796 483 737 (pon.-piąt. od 6:30 - 19:00, sob.-nied. od 8:00 - 18:00)

Autobus odjeżdża z Lotniska z przystanku Hali Przylotów zawsze 30 minut po przylocie
 

Regulamin przewozów na lotnisko


OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU
Przewóz pasażerów przez GARDEN SERVICE (Przewoźnik) na wszystkich liniach do Portu Lotniczego Lublin prowadzonych przez firmę, odbywa się zgodnie z następującymi uregulowaniami Ogólnych Warunków Przewozu, stanowiących regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy Prawo przewozowe.

WARUNKI OGÓLNE:
- dokonując zakupu biletu pasażer zawiera umowę o przejazd i akceptuje postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu,
- przewóz pasażerów odbywa się o oparciu o bilet, który jest ważny na określoną godzinę i trasę,
- każdy prawny opiekun, posiadający pełnopłatny bilet może zabrać ze sobą jedno dziecko do lat 4, z zastrzeżeniem, że nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia,
- Przewoźnik nie przewozi dzieci poniżej 15 lat podróżujących samotnie,
- wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w kalendarzu przejazdów,
- do kontrolowania biletów jest upoważniony kierowca oraz uprawnieni pracownicy Przewoźnika posiadający odpowiedni identyfikator,
- wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować na adres: Garden Service, ul. Kusocińskiego 29D, 21-040 Świdnik lub w Biurze Obsługi Klienta Garden Service, Plac Wojska Polskiego 21, 21-500 Biała Podlaska listem poleconym, ewentualnie lub e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

BILETY:
- pasażer jest uprawniony do przebywania w autobusie wyłącznie posiadając ważny bilet,
- nabywając bilet pasażer powinien niezwłocznie sprawdzić jego prawidłowość, bowiem po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane,
- cenę biletu i termin jego ważności określa Przewoźnik, cena biletu ustalana jest wg cennika obowiązującego w dniu wystawienia biletu.
- po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione,
- bilet uszkodzony, zniszczony lub przerabiany będzie uważany za nieważny,
- miejsca w autobusie nie są numerowane,
- w trakcie podróży pasażerowie powinni zachować bilet do kontroli,
- w przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu zostanie nałożona opłata w wysokości 150zł.

BAGAŻ:
- na pokład autobusu można wsiąść jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach nad głowami pasażerów, ze względów bezpieczeństwa zabrania się zabierania na pokład autobusu dużych sztuk bagażu,
- Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu w luku bagażowym jednej sztuki bagażu podstawowego o wymiarach łącznych 160 cm (wysokość + szerokość + długość) i wadze do 25 kg,
- rzeczy szczególnie cenne /gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika/ oraz posiadające wartość naukową itp. mogą być przewożone jako bagaż podręczny, pod nadzorem pasażera,
- zabrania się przewozu bagażu zawierającego przedmioty, których przewóz jest zabroniony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
- zabrania się przewozu bagażu zawierającego przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać zagrożenie wyrządzenia szkody innym Pasażerom albo Przewoźnikowi lub narażać pasażerów na niewygody; Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej określonych warunków,
- Przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko za bagaż, który został mu powierzony,
- za powierzony uważa się bagaż, za który pasażer uiścił opłatę w wysokości 50 zł i za który został wystawiony kwit bagażowy,
- Przewoźnik nie odpowiada za bagaż podręczny poza przypadkiem, kiedy szkoda powstała z winy Przewoźnika i została udowodniona przez Pasażera.
- za przedmioty pozostawione w autobusie Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

RZECZY POZOSTAWIONE W POJEŹDZIE:
- wszystkie przedmioty pozostawione w pojeździe, należące do pasażerów, będą przechowywane w biurze firmy przez okres 1 miesiąca od daty znalezienia, jeśli pasażer nie zgłosi się po odbiór w tym terminie znalezione przedmioty mogą zostać zbyte a dochód z tego tytułu zachowany przez Przewoźnika
- bagaż, po który w ciągu 1 miesiąca od daty znalezienia nie zgłosiła się osoba uprawniona, uznaje się za porzucony i może zostać zbyty przez Przewoźnika, który zatrzyma uzyskany dochód

NARUSZENIE PORZĄDKU:
- w autobusach Przewoźnika zabronione jest spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków lub innych substancji odurzających; zabronione jest także przebywanie w nich osób pozostających pod wpływem wyżej wymienionych substancji, zabrania się także palenia papierosów,
- pasażerowie nie stosujący się do ww. zasad mogą zostać usunięci z autobusu,
- skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień przewidzianych w ww. punktach nie uprawnia Pasażera do dochodzenia z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania
- w pojazdach Przewoźnika nie jest dozwolone prowadzenie jakichkolwiek działań mogących naruszać komfort pasażerów, w szczególności zabronione jest prowadzenie sprzedaży bezpośredniej produktów i usług, przeprowadzanie ankiet i badań konsumenckich, prowadzenie zarejestrowanych i nie zarejestrowanych zbiórek na cele charytatywne oraz prowadzenie kampanii reklamowych i agitacyjnych bez zgody Przewoźnika

OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA:
- Przewoźnik odpowiada za przewóz pasażerów do celu podróży określonego na bilecie,
- w sytuacji gdy z jakiejkolwiek przyczyny Przewoźnik nie będzie w stanie dowieść pasażerów do celu podróży własnymi autobusami, zobowiązuje się zapewnić inny, dostępny środek transportu do miejsca przeznaczenia,
- Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia autobusów powstałe z przyczyn od niego niezależnych, takich jak:
a/ wypadki powodujące opóźnienia na trasie autobusu,
b/ wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne,
c/ zastosowanie się do żądań policji,
d/ śmierć lub wypadek na drodze,
e/ akty wandalizmu i terroru,
f/ zamkniecie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu,
g/ awaria pojazdu,
h/ inne okoliczności poza naszą kontrolą,
g/ zmiana godzin lotów

- Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu, przed jego planowanym odjazdem, po postoju na odpoczynek.

PRZEWOŻENIE ZWIERZĄT:
-w autobusach Przewoźnika dopuszcza się przewożenie zwierząt jedynie w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu, wielkość pojemnika musi umożliwiać przewożenie na jednym fotelu, opłata za przewóz zwierząt w pojemniku równa jest cenie biletu pełnopłatnego,
- pies-przewodnik towarzyszący osobie niewidomej przewożony jest bez opłaty, pod warunkiem, że jest na smyczy i w kagańcu.

Nie zastosowanie się do jakiejkolwiek z powyższych reguł może spowodować usunięcie z autobusu w interesie pozostałych pasażerów. W takich okolicznościach usunięty pasażer nie jest upoważniony do jakichkolwiek zwrotu poniesionych kosztów, a Przewoźnik nie ma względem usuniętego pasażera żadnych zobowiązań.

W przypadku nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszych ogólnych Warunkach Przewozu pasażerowie powinni kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 603 48 37 37 lub 603 42 02 42.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony nalotniskolublin.pl firma Garden Service z siedzibą w Świdniku.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach strony stosowany jest jeden rodzaj plików Cookies tzw. „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony gardenservice.pl.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony reklamodawców oraz partnerów.